FINANČNÍ UKAZATELE 2015
Odkud plynou největší příjmy v roce 2015
1
Daňové příjmy
4 205 200 Kč
2
Nedaňové příjmy
221 500 Kč
3
Kapitálové příjmy
165 000 Kč
4
Přijaté transfery
121 200 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2015
3
Služby pro obyvatelstvo
1 835 800 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 611 800 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
824 600 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
134 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
30 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
10 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
1 835 800 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 611 800 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
824 600 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
134 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
30 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
10 000 Kč