FINANČNÍ UKAZATELE 2018
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
5 568 700 Kč
2
Nedaňové příjmy
833 000 Kč
4
Přijaté transfery
247 400 Kč
3
Kapitálové příjmy
50 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
3 807 800 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 998 400 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
414 600 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
163 500 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
51 500 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
2 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
3 807 800 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 998 400 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
414 600 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
163 500 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
51 500 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
2 000 Kč