FINANČNÍ UKAZATELE 2012
Odkud plynou největší příjmy v roce 2012
1
Daňové příjmy
3 119 700 Kč
3
Kapitálové příjmy
240 000 Kč
4
Přijaté transfery
181 700 Kč
2
Nedaňové příjmy
132 300 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2012
3
Služby pro obyvatelstvo
1 803 700 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 125 800 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
290 600 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
139 500 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
2 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
1 803 700 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 125 800 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
290 600 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
139 500 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
2 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč