FINANČNÍ UKAZATELE 2013
Odkud plynou největší příjmy v roce 2013
1
Daňové příjmy
3 911 300 Kč
2
Nedaňové příjmy
574 900 Kč
4
Přijaté transfery
241 800 Kč
3
Kapitálové příjmy
40 900 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2013
3
Služby pro obyvatelstvo
1 978 400 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 403 800 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
563 100 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
243 100 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
188 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
2 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
1 978 400 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 403 800 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
563 100 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
243 100 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
188 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
2 000 Kč