FINANČNÍ UKAZATELE 2011
Odkud plynou největší příjmy v roce 2011
4
Přijaté transfery
6 887 100 Kč
1
Daňové příjmy
2 975 500 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 411 900 Kč
3
Kapitálové příjmy
70 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2011
2
Průmyslová a ostatní odvětví
4 735 500 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
1 973 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 060 700 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
118 500 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
30 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
1 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
4 735 500 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
1 973 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 060 700 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
118 500 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
30 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
1 000 Kč