FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 31.10.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
5 285 600 Kč
2
Nedaňové příjmy
812 700 Kč
4
Přijaté transfery
237 500 Kč
3
Kapitálové příjmy
50 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
3 747 500 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 758 900 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
397 600 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
163 500 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
45 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
12 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
3 747 500 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 758 900 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
397 600 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
163 500 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
45 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
12 000 Kč