FINANČNÍ UKAZATELE 2016
Odkud plynou největší příjmy v roce 2016
Daňové příjmy
4 488 300 Kč
Nedaňové příjmy
307 800 Kč
Kapitálové příjmy
155 000 Kč
Přijaté transfery
105 400 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2016
Služby pro obyvatelstvo
2 289 800 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
2 168 100 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 420 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
288 800 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
49 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
12 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
2 289 800 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
2 168 100 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 420 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
288 800 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
49 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
12 000 Kč