FINANČNÍ UKAZATELE 2019 (k 30.09.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2019
1
Daňové příjmy
5 531 800 Kč
2
Nedaňové příjmy
228 300 Kč
4
Přijaté transfery
117 300 Kč
3
Kapitálové příjmy
2 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2019
3
Služby pro obyvatelstvo
3 186 200 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 640 900 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 235 400 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
147 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
45 500 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
22 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
3 186 200 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 640 900 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 235 400 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
147 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
45 500 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
22 000 Kč