FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 30.09.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
4 825 500 Kč
Nedaňové příjmy
290 500 Kč
Přijaté transfery
187 000 Kč
Kapitálové příjmy
50 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Průmyslová a ostatní odvětví
3 777 400 Kč
Služby pro obyvatelstvo
2 734 800 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 382 700 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
130 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
45 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
12 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
3 777 400 Kč
Služby pro obyvatelstvo
2 734 800 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 382 700 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
130 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
45 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
12 000 Kč