FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 30.06.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
4 820 000 Kč
Nedaňové příjmy
276 500 Kč
Přijaté transfery
75 000 Kč
Kapitálové příjmy
50 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Průmyslová a ostatní odvětví
3 689 900 Kč
Služby pro obyvatelstvo
2 106 900 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 261 700 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
127 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
45 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
12 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
3 689 900 Kč
Služby pro obyvatelstvo
2 106 900 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 261 700 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
127 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
45 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
12 000 Kč