FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 31.03.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
0 Kč
Nedaňové příjmy
0 Kč
Přijaté transfery
0 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
0 Kč
Služby pro obyvatelstvo
0 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
0 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
0 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
0 Kč
Služby pro obyvatelstvo
0 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
0 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
0 Kč