FINANČNÍ UKAZATELE 2011 - 2019
PŘÍJMY ROZPOČET
52 929 800 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
50 203 105 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
95 %
VÝDAJE ROZPOČET
52 338 700 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
44 619 557 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
85 %
SALDO ROZPOČET
591 100 Kč
SALDO SKUTEČNOST
5 583 548 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU