FINANČNÍ UKAZATELE 2011 - 2018
PŘÍJMY ROZPOČET
46 737 100 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
44 463 922 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
95 %
VÝDAJE ROZPOČET
45 748 400 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
39 150 131 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
86 %
SALDO ROZPOČET
988 700 Kč
SALDO SKUTEČNOST
5 313 791 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU